– Om plantenavne på hjemmesiden

Brugen af plantenavne på hjemmesiden

På denne hjemmeside er træernes latinske navn nævnt hvor det er relevant.
Ved fotos af enkeltstående træer, specielt de lidt sjældne træer, vises det latinske slægtsnavn og artsnavn som regel efter det danske plantenavn, medens sortsnavnet kun nævnes, hvis det kendes med sikkerhed.
Hvor der vises plantninger, hvor virkningen i forhold til omgivelserne er det væsentlige, nøjes vi ofte med de danske navne, f.eks. en egelund, en lindeallé, skovbryn af bøg og eg,
eller vejtræer af løn.

Lidt mere om navngivning af planter?