Ærestræer 2020 –

Ærestræer bliver plantet af FBL-Hjørring for at hædre personer, foreninger, institutioner eller virksomheder, der har gjort en særlig indsats af bygnings- eller landskabskulturel karakter eller virket for godt bymiljø i bredere forstand.

Begivenheden vil fremover finde sted hvert andet år.

Tanken er, at disse plantninger skal være til glæde både for dem, der påskønnes for deres indsats, og for alle andre, som får fornøjelsen af et smukkere og mere indbydende bymiljø.

Traditionen er genoptaget i 2020.

I årene 1976-94 blev nitten personer hædret med plantning af et træ. Af disse nitten træer eksisterer de tre desværre ikke længere, og et enkelt, som blev sat i en større plantning, kan ikke lokaliseres.

 

Billedet viser en flot eg på en af dens sidste dage i sensommeren 2020. Den blev plantet som ærestræ i 1979 ved ungdomsskolen Godthåb, men træets tid er omme nu. I 2020 begyndte byggeriet af en børneinstitution på området, og det stod træet i vejen for. Det er hurtigt at fælde. Det tager tid at vokse.

 

 

Oversigt over plantede ærestræer:

(klik på de respektive billeder og se hvor flotte de bliver)

 

2020

 

Træ: Småbladet lind. Efterår 2020                                             

Navn: Johannes Skov

Sted: Emmersbæk Kirke

Påskønnelse for:  sit mangeårige forstlige og
gartneriske virke i Hirtshals kommune, deraf
25 år som kommunegartner. En synlig indsats med at etablere lægivende og varierende beplantninger under vanskelige vilkår og tilføre klitplantagerne øget variation
og rekreative muligheder. Desuden faglig bistand ved
bl.a. anlæg af Emmersbæk Kirkegård.

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 91-årige Johannes Skov planter sit træ. Formanden
ser beundrende til. I baggrunden skærmer gæsterne
sig med paraplyer. Arrangementet fandt sted d. 20
oktober.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2020

 

Træ: Stilk-eg. Efterår 2020                                             

Navn: Else Christensen

Sted: Nørre Torv, Hjørring

Påskønnelse for:  en energisk og vedholdende
indsats gennem mange år i FBL, især med at forbedre
Hjørrings facader og indfaldsveje og med at sikre arki-
tektonisk kvalitet i nybyggeriet. Desuden for sit person-
lige engagement i at fotodokumentere byens bygnings-
arv.

 

 

Da Else Christensen fik sit ærestræ. Træet anes bag
Niels Bendsen til højre.
Den planlagte festligholdelse 27. oktober måtte på grund af covid-19-restriktioner aflyses og erstattet af et lille arrangement, hvor foreningens formand og næstformand viste Else Christensen træets placering på Nørre Torv, som hun i sin formandstid havde udpeget som et ”umisteligt” bymiljø. Else Christensen var på dagen noget skrøbelig og døde knap to måneder senere.
Foto: Henrik Louis.

 

På Nørre Torv  har der tidligere stået småbladet elm, der dannede portvirkning i Nørregade og møblerede torvet. Billedet fra 1996 viser hvordan.

x

x

x

x

x

x

Træerne blev på grund af elmesygen fældet i 2010, og torvet blev i årene efter søgt forskønnet med blomsterarrangementer i sommerhalvåret.

x

x

x

x

x

I 2020 blev Else Christensens egetræ så plantet som solitært træ, der skal tage torvet i besiddelse. Her et billede fra 2024.


2022

 

Træ: Stilk-eg. November 2022                                                                                                         

Navn: Troels Bidstrup Hansen

Sted: Folkeparken i Hjørring, hvor stien munder ud i Palleskær Engvej.

Påskønnelse for:  gennem 50 år med utrættelig ildhu
at berige bymiljøerne i Hjørring Kommune med kunst.
Med dybt personligt engagement
og tætte kontakter bredt i kunstverdenen
har han haft afgørende betydning
for opstilling af et stort antal skulpturer
og udsmykninger af gaderum og pladser
i smuk dialog med den omgivende bebyggelse.

 

 

 

Billede fra plantningsceremonien, som fandt sted i bidende
kulde. Desuden billede af pladen, som ligger ved træets rod.

 

 

 

 

 

xxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur