Træer – historisk og kulturelt

“Intet andet væsen er så snævert forbundet med menneskehedens skæbne som træet” (Alexander Demandt, tysk historiker)

Træer er en voksende glæde, og det igennem mange generationer. Lind og eg er de ældste skovtræer i Danmark. Lindetræer bliver let 300 år gamle, og egetræer dobbelt så gamle, ja, landets ældste træ Kongeegen i Jægerspris er ca. 1.500 år.

Træer kan fortælle historien om tidligere tiders driftsformer. De gamle bøgerøller står ofte på vanskeligt tilgængelige skrænter, som man før i tiden ikke kunne anvende til landbrug eller rationel skovdrift. Røl-bøgene blev brugt til blandt andet hegnsmateriale og brænde. Vi har dem f.eks. i Tolne Skov, i Præstegårdsbakkerne og landbrugsmuseet i Mosbjerg.

Mange steder er der plantet træer til markering af mærkedage og til minde om begivenheder og til hædring af personer. Efter 2. verdenskrig blev der f.eks. plantet fredstræer til markering af befrielsen, og det kan ses her og der på gårdspladser og i haver.

Træet er forbundet med mange associationer og symboler, overtro og mytologi. Der har fra gammel tid været knyttet overtro til træer, f.eks. plantede man lindetræer omkring kirker og markedspladser, fordi man troede, at linden beskyttede mod lyn.

I religion har træer spillet en væsentlig rolle, f.eks. asken Yggdrasil i den nordiske mytologi; det er verdenstræet der forbinder himmel og jord. I kristendommen er livets træ og kundskabens træ centrale symboler. Juletræet kan tolkes som et symbol, der rummer elementer fra både gammel nordisk og kristen tradition.

 

T8b

Bøgerøller i Præstebakkerne ved Bjergby. Maj 2012.

Retur