Ærestræer 1976 – 1994

Ærestræer bliver plantet af FBL-Hjørring for at hædre personer, foreninger, institutioner eller virksomheder, der har gjort en særlig indsats af bygnings- eller landskabskulturel karakter eller virket for godt bymiljø i bredere forstand.

Begivenheden vil fremover finde sted hvert andet år.

Tanken er, at disse plantninger skal være til glæde både for dem, der påskønnes for deres indsats, og for alle andre, som får fornøjelsen af et smukkere og mere indbydende bymiljø.

Traditionen er genoptaget i 2020.

I årene 1976-94 blev nitten personer hædret med plantning af et træ. Af disse nitten træer eksisterer de tre desværre ikke længere, og et enkelt, som blev sat i en større plantning, kan ikke lokaliseres.

 

Billedet viser en flot eg på en af dens sidste dage i sensommeren 2020. Den blev plantet som ærestræ i 1979 ved ungdomsskolen Godthåb, men træets tid er omme nu. I 2020 begyndte byggeriet af en børneinstitution på området, og det stod træet i vejen for. Det er hurtigt at fælde. Det tager tid at vokse.

 

 

Oversigt over plantede ærestræer:

(klik på de respektive billeder og se hvor flotte de bliver)

 

 

1976

 

Træ: Kastanje. Juni 2020

Navn: Redaktionssekretær N.J. Tortzen

Sted: Poulstruplund (tidligere plejehjem)

Påskønnelse for:  Hans engagerede indsats
for et bedre miljø.

 

 

 

 

 

1977

 

Træ: Rød hestekastanje. Maj 2020.

Navn: Biografejer Gunnar Hegelund

Sted: Nørregade 4

Påskønnelse for: For restaurering af
Nørregade 4-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978 

 

Træ: Eg, sandsynligvis det pågældende
ærestræ. Juni 2020.

Navn: Overlærer Fr. Thrane

Sted: Femhøje

Påskønnelse for: Den velplejede samling
træer i hans have (Elsagervej 7), der i høj
grad præger det pågældende boligområde.

 

 

1979 

 

Træ: Eg

Navn: Henriette Dalsgaard og Christian Holm

Sted: Godthåb Ungdomsskole

Påskønnelse for: Restaurering af Ifversensvej 17
med stor personlig indsats og sans for byggestil
og omgivelser

 

Øverst ses træet fra nordøst. Træet har udviklet
sig til en fuldkronet eg, plantet i græsplæne nær
garager nord for bygningerne. Indkørsel fra
Palleskær Engvej. Foto november 2018.
I midten ses træet fra vest. (Gavludsmykning
er bemalet relief, kunstner Gerda Thune Andersen
1982. Lavet i samarbejde med eleverne).
Foto november 2018.

 

 

 

 

Arkivfoto 1979. Foreningen for Bygnings-
og Landskabskultur, plantning af træ
ved Ungdomsskolen Godthåb 1979.

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med Hjørring Kommunes
opførelse af børneinstitutionen “Svanen”
måtte træet lade livet; men i forbindelse
med institutionens indvielse i foråret 2023
genopstod træet som en svane. Billedet er
lånt fra Hjørring Kommunes Facebookside.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1981

 

Træ: Ask. sandsynligvis det pågældende
ærestræ. Juni 2020.

Navn: Litograf J. Chr. Sørensen

Sted: Handelsskolen

Påskønnelse for: Sit arbejde for kunsten og
miljøet i Hjørring

 

 

 

 

 

 

1982

 

Træ: Hestekastanje. Maj 2020.

Navn: Jens Jørgen Bolvig

Sted: Knutht Beckers Plads (forrest til venstre)

Påskønnelse for: Hans engagement i
træplantning, søfond m.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1984

 

Træ: Eg

Navn: Lærer Flemming Thorning-Lund

Sted: Byskoven. Uvist hvor træet står i Byskoven,
og om det fortsat eksisterer.

Påskønnelse for: Sin naturpersonlighed, alsidige
og store frivillige indsats i Plant-et-træ-kampagnen

 

 

 

 

1985

 

Træ: Eg. Maj 2020.

Navn: Harris Troensegaard

Sted: Hjørring Seminarium (UCN)

Påskønnelse for: Hans indsats
i FBL i Hjørring

 

 

 

 

 

“Harris’ eg”

Egen blev i 1985 tildelt Harris Troensegaard. Foreningen for Bygnings- og landskabskultur i Hjørring-området har med tildelingen ønsket at sige tak for arbejdet i byen og foreningen.  Egen blev i 1999 genplantet på det nuværende sted.

 

 

 

 

 

 

 

1985                                                               

 

Træ: Ahorn

Navn: Familien Siesbye

Sted: Bøgsted Hovedgård

Påskønnelse for: 35 år med istandsættelse
af Bøgsted Hovedgårds bygninger og smuk
landskabs- og skovpleje på gårdens jorder.

For Ole Siesbye blev hædringen post mortem;
han døde tidligere det år.

Hans hustru Margot Siesbye overværede plantningen,
som fandt sted først i oktober.

Kort efter skiftede Bøgsted Hovedgård ejer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986

 

Træ: Eg

Navn: Arkitekt Poul Schouboe

Sted: Teknisk Skole (indgang til Levnedsmiddel)

Påskønnelse for: Særlig indsats for at fremme
forståelsen for vores bymiljøs pleje og for-
bedring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkivfoto fra plantningen af træet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1987

 

Træ: Rød hestekastanje

Navn: Børstenbinder Leif Lund

Sted: Knuth Beckers Plads (midt i billedet)

Påskønnelse for: “En indsats til gavn for vort miljø”.

Leif Lund videreførte som 2. generation værkstedet
og butikken: “Børstenbinder M. Lund & Søn”
beliggende Skolegade 1, umiddelbart op til Knuth
Beckers Plads.

Børstenbinderiet blev oprettet i 1906.

Virksomheden videreføres i dag
af Anders Lund som 3. generation efter de
traditionelle håndværksmetoder og med en del
værktøj fra farfaderens tid. Traditionerne holdes i hævd,
derfor ses stadig skiltet fra 1906 over døren.
Det er en del af virksomhedens dna.

 

 

1988

 

Træ: Eg

Navn: Regnar Hesner

Sted: Plovskæret ved Landbogården

Påskønnelse for: Hans indsats for Hjørrings
kulturliv

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989

 

Træ: Stilkeg

Navn: Børge Kahr Nielsen (1919-1991)

Sted: Vendiahallen

Påskønnelse for: Hans grønne indsats i Hjørring Kommune.

Som nyuddannet hortonom fra Landbohøjskolen blev han ansat som kommunegartner i august 1943, en stilling, han varetog indtil 1989 hvor han gik på pension som 70-årig.
Egen passer smukt ind i helheden ved Vendiahallen,
hvor både beplantningen på P-pladsen overfor
hallen og trægruppen ved indgangen er stilkeg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990

 

Træ: Akselrøn. Maj 2020.

Navn: Landinspektør Ernst Boe

Sted: Axeltorv

Påskønnelse for: Hans mange initiativer
i Hjørring og omegn.

Træet er nyplantet. Der var råd i det
gamle træ.
 

 

Her ses det oprindelige træ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991

 

Træ: Japansk kirsebær

Navn: Svend Thomsen

Sted: I Asylgade ved gavlen på Jernbanegade 15

Påskønnelse for: Hans lange og imponerende
indsats som fotograf, bl.a. om byens arki-
tektur mv.

Træet eksisterer ikke mere

 

 

1992                                                       

 

Træ: Elm

Navn: Lønstrup bys borgere v/Mogens
Falkenberg

Sted: Turistkontoret på Strandvejen

Påskønnelse for: Bysamfundets måde at tage
hånd om Lønstrups huse og miljø på.

Træet eksisterer ikke mere

Arkivfoto fra plantningen

 

 

 

1993

 

Træ: Ægte kastanje

Navn: Museumsinspektør Palle Friis

Sted: St. Kirkestræde

Påskønnelse for: For hans virke for
byens ve og vel på mange fronter.

Træet eksisterer ikke mere.

– Palle Friis i færd med at plante sit ærestræ.

 

 

 

1994

 

Træ: Lind – to træer. Juni 2020.

Navn: Arkitekt K. Borre Jakobsen og
havearkitekt Ajs Dam

Sted: Indgangen til Christiansgave (skolegade).

Påskønnelse for: Medstiftere af og 25 års
indsats i FBL Hjørrings bestyrelse

 

Ajs Dams til højre og K. Borre Jakobsens til venstre

 

 

 

Retur