Ærestræer i Hjørring

Siden 1976 er der på initiativ af FBL plantet et antal ærestræer til påskønnelse af personer, som har ydet en ekstraordinær indsats for byens miljø. 

Ideen med at plante et træ til ære for en person, der har virket for byens ve og vel, er til glæde for både den, der bliver påskønnet for sin indsats, og for andre, som kan få fornøjelsen af en smukkere og bedre by. 

I Hjørring er der 20, der i perioden fra 1976 til 1994 er blevet hædret med at få plantet et træ. Valg af træart og placering er sket i samråd med kommunen og den udvalgte person, som tillige modtog et indrammet diplom. 

FBL ønsker plantet mange træer i alle kommunens byer til forbedring af bymiljøet og foreslår som led i en aktiv træpolitik at genoptage traditionen med at plante et årligt ærestræ.

Knuth Beckers Plads ærestræ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 blomstrende ærestræer på Knuth Beckers Plads i Hjørring.

Hestekastanje plantet i1982 (forrest t.v.)
og rød hestekastanje plantet i 1987 (i midten).

 

Oversigt over plantede ærestræer:

1976
Redaktionssekretær N.J. Tortzen fik plantet en kastanje ved Poulstruplund som påskønnelse for hans engagerede indsats for et bedre miljø.

 

 

1977

 

Træ: Rød hestekastanje

Navn: Biografejer Gunnar Hegelund

Sted: Nørregade 4

Påskønnelse for: For restaurering af
Nørregade 18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978 
Overlærer Fr. Thrane blev påskønnet for sin have med et ærestræ.

 

1979 

 

Træ: Eg

Navn: Ungdomsskoleleder Kjeld Christensen

Sted: Godthåb Ungdomsskole

Påskønnelse for:

 

 

Øverst ses træet fra nordøst. Træet har udviklet
sig til en fuldkronet eg, plantet i græsplæne nær
garager nord for bygningerne. Indkørsel fra
Palleskær Engvej. Foto november 2018.
I midten ses træet fra vest. (Gavludsmykning
er bemalet relief, kunstner Gerda Thune Andersen
1982. Lavet i samarbejde med eleverne).
Foto november 2018.
Nederst fra arkivfoto 1979. Foreningen for
Bygnings- og Landskabskultur, plantning af træ
ved Ungdomsskolen Godthåb 1979.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1979
Henriette Dalsgaard og Chr. Holm for restaurering af Ifversensvej 17.

1981
Ask plantet ved Handelsskolen for litografen I. Chr. Sørensen for hans indsats for kunst og miljø.

 

 

1982

 

Træ: Hestekastanje

Navn: Jens Jørgen Bolvig

Sted: Knutht Beckers Plads (forrest til venstre)

Påskønnelse for: Hans engagement i
træplantning, søfond m.v.

 

 

 

 

 

1984
Lærer F. Thorning-Lund fik årets træpris i Byskoven ved Skagensvej.

 

 

1985

 

Træ: Eg

Navn: Harris Troensegaard

Sted: Hjørring Seminarium (UCN)

Påskønnelse for: Hans indsats
i FBL i Hjørring

 

 

 

 

 

“Harris’ eg”

Egen blev i 1985 tildelt Harris Troensegaard. Foreningen for Bygnings- og landskabskultur i Hjørring-området har med tildelingen ønsket at sige tak for arbejdet i byen og foreningen.  Egen blev i 1999 genplantet på det nuværende sted.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1985
Ærestræ til Bøgsted Hovedgård v/ Margot Siesbye.

1986
Arkitekt Poul Schouboe får ærestræ ved Teknisk Skole for sin indsats for bymiljøet.

 

 

1987

 

Træ: Rød hestekastanje

Navn: Børstenbinder Leif Lund

Sted: Knuth Beckers Plads (midt i billedet)

Påskønnelse for: “En indsats til gavn for vort miljø”.

Leif Lund videreførte som 2. generation værkstedet
og butikken: “Børstenbinder M. Lund & Søn”
beliggende Skolegade 1, umiddelbart op til Knuth
Beckers Plads.

Børstenbinderiet blev oprettet i 1906.

Virksomheden videreføres i dag
af Anders Lund som 3. generation efter de
traditionelle håndværksmetoder og med en del
værktøj fra farfaderens tid. Traditionerne holdes i hævd,
derfor ses stadig skiltet fra 1906 over døren.
Det er en del af virksomhedens dna.

 

 

1988

 

Træ: Eg

Navn: Regnar Hesner

Sted: Plovskæret ved Landbogården

Påskønnelse for: Hans indsats for Hjørrings
kulturliv

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989

 

Træ: Stilkeg

Navn: Børge Kahr Nielsen (1919-1991)

Sted: Vendiahallen

Påskønnelse for: Hans grønne indsats i Hjørring
Kommune som kommunegartner fra 1950-erne til
1989, hvor han gik på pension som 70-årig.
Egen passer smukt ind i helheden ved Vendiahallen,
hvor både beplantningen på P-pladsen overfor
hallen og trægruppen ved indgangen er stilkeg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990

 

Træ: Akselrøn

Navn: Landinspektør Ernst Boe

Sted: Axeltorv

Påskønnelse for: Hans mange initiativer
i Hjørring og omegn.
Træet er nyplantet. Der var råd i det
gamle træ.
 

 

 

1991
Japansk kirsebær i Asylgade for Svend Thomsen for hans indsats som fotograf på egnen.

1992
Lønstrups borgere v/ Mogens Falkenberg plantede en elm foran Turistkontoret på Strandvejen. Tildelt for bysamfundets måde at tage hånd om Lønstrups huse og miljø på.

 

 

1993

 

Træ: Ægte kastanje

Navn: Museumsinspektør Palle Friis

Sted: St. Kirkestræde

Påskønnelse for: For hans virke for
byens ve og vel på mange fronter.
Træet eksisterer ikke mere.

– Palle Friis i færd med at plante sit ærestræ.

 

 

 

1994
Arkitekt K. Borre Jakobsen og havearkitekt Ajs Dam får ærestræ for begges medvirken til Hjørrings forskønnelse.

Retur