Træer i produktion og kunst

Skovbrug og savværksdrift leverer træ til mange formål såsom tømmer, flis, brænde, varmekilde i varmeværker, emballage m.v. Bygningskonstruktioner og møbelfremstilling baserer sig i høj grad på anvendelsen af træ, og det samme gælder mange slags håndværk.

Men træet har også betydning på mindre håndfaste måder.

Træet er et centralt motiv i digtning og i billedkunst. Vendsyssel Kunstmuseums samling rummer mange eksempler på det. Også skulptører benytter sig af træmaterialet, ikke mindst i årene efter elmesygen, hvor mange udgåede elmetræer er blevet til nye figurer på rod.

Forstbotanisk Naturpark.  Legepladsen mod vest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forstbotanisk Naturpark i Hjørring. Legepladsen mod vest. April 2005.

nst sælger brænde

 

 

 

 

 

 

 

Natur styrelsen sælger brænde. 2011.

 

 

Retur