Natur i byen

I Vendsyssel er vi alle tæt på naturen, også de der bor i lejlighed i byen eller i et parcelhuskvarter. Alligevel er de træer, som vi ser fra vores vinduer og som vi passerer på vores daglige færden vigtige for vores velvære og oplevelser, og træerne renser luften og virker svalende på en varm sommerdag.

Det gælder træerne langs veje og stier, på pladser og i parker, ved skolen, arbejdspladsen, sportspladsen, på kirkegårdene, i byens grønne kiler og i de bynære skove. Byens grønne indslag giver os den daglige kontakt med de skiftende årstider – fra det tidlige løvspring, over sommerens grønne frodighed, til efterårets høstfarver og vinterens nøgne grenværk.

Der kan plantes endnu flere træer, ikke mindst hvor byers indfaldsveje og industriområder virker golde og usammenhængende. Og der kan plantes endnu flere egnede træarter end de mest almindeligt brugte, hvilket vil bidrage til større variation i gadebilledet.

Papes Plantage. ved Skovgården.
Papes Plantage ved plejehjemmet Skovgården i Hjørring.
Juni 2005.

 

T2a
Stianlæg i Hirtshals forbinder boligområder med sportshal og -baner.
April 2012.

Retur