Arkitektoniske elementer

De mest værdifulde eksempler på arkitektur ses, hvor beplantning, landskabsudformning og byggeri er planlagt, så de danner et uadskilleligt samspil.

Træplantninger kan mildne eller fremhæve bygninger, og trægrupper, trærækker, alleer og hække kan stå som selvstændige arkitektoniske elementer, som er rumskabende, som indrammer bygninger eller som forstærker et perspektiv. 

T5b
En læskærm af bøg omkring friluftsteateret i Hjørring.
Februar 2012.

T5a
Beskåret lind på Børglum Kloster.

T6b
Plantning af asketræer foran Hjørring Gymnasium.
Februar 2012.

Retur