Trafikal markering

I I trafikken kan træer hjælpe til at vejlede og orientere. Træer, der er rigtigt placeret i forhold til vejbanen, kan forbedre trafiksikkerheden ved optisk ledning, så vi som trafikanter får lettere ved at aflæse vejens forløb og dermed afpasse hastigheden. I andre tilfælde kan træer plantes så de giver en portvirkning, hvorved bilisten ubevidst dæmper hastigheden, selvom vejbanen ikke er blevet indsnævret. Lokaliteter, der kræver særlig opmærksomhed, kan ligeledes markeres med træer, f.eks. ved et kryds eller hvor en vejføring er blevet ændret.

Træer kan også bruges som kendingsmærke ved boligkvarteret eller boligen, f.eks. et markant stort træ eller en alléplantning, der fører ind i boligkvarteret eller op til landbrugsejendommen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


T
ræ i rabat markerer ændring af vejen, Dronningensgade i Hjørring.
Februar 2019.

 

T6c
Ny allé markerer indkørslen til boligområdet Sct. Knuds Park i
Hjørring. April 2012.

 

T7a

P-plads ved VUC i Hjørring, beplantet med alm. ahorn og spidsrøn.
Februar 2012.

Retur