Biodiversitet

Træerne bidrager betydeligt til større artsrigdom for dyr og planter, altså større biodiversitet. De er levesteder for fugle, der bygger rede og/eller samler bær og insekter i træet. Også flagermus er afhængige af træerne, og træerne giver dække for vildtet.

En lang række svampe, mos og laver har deres levested på og ved træerne. 

Vindfældede og udgåede træer bidrager til artsrigdommen og bør så vidt muligt efterlades i nærområdet, enten stående eller liggende. De er til gavn for insekter, svampe osv. som lever af dødt ved. Det kan nævnes at hele Slotved Skov er
udlagt som naturskov, og heraf er den del af skoven nord for landevejen mellem Astrup og Sindal udlagt til urørt skov, hvor Naturstyrelsen lader skoven passe sig selv. Her kan man se bevoksninger, der falder sammen af storm og ælde, og målet er, at områderne efterhånden udvikler sig til en nordjysk skovnatur, som man næsten ikke kender i dag. 

Slotved Skov. Alm. ædelgran (Abies alba). JS 10.10.13. L1350626

Motiv fra Slotved Skov. Oktober 2013.

Retur