Tversted kommuneplantage

Komm plantage 1

Juni 2015, Præstevejen, som går midt igennem kommuneplantagen

 

Tversted Kommuneplantage ligger umiddelbart øst for den privatejede Nr. Elkær Plantage. Arealerne på 121 ha blev erhvervet i 1930-erne af Tversted-Uggerby Sogneråd, som købte ca. 20 lodder rimme- og dobbeareal, som indtil da havde været anvendt til kreaturgræsning. Plantagen blev plantet som beskæftigelsesarbejde i 1940-erne med vejledning fra Hedeselskabet, som passede plantagen indtil 1980, da Hirtshals Kommunes gartnerafdeling tog over.

I plantagen ses stadig arealernes rimme-dobbe-struktur. I dobberne, lavningerne, kan man finde spor efter tørvegravning i form af firkantede og aflange huller, og man kan i plantagen også finde spor efter en mergelbane. Den tidligere brugsskov,

 

Komm plantage 2

Juni 2015, Ved Præstevejen

 

som gav tømmer, brænde og materialer til hegn m.v. blev efter 1980 efterhånden omdannet til en rekreativ skov:

I 1980 blev der anlagt to rastepladser langs Præstevejen.

I 1984 blev en egeplantning på 1,5 ha etableret i forbindelse med rastepladsen ud til Europavej i plantagens sydlige del, og i 1985 en blandet løvtrækultur (mest eg og bøg) på 1 ha i plantagens nordlige del ud mod Præstevejen.

I 1986 blev der udgravet en sø i plantagens sydligste del i samarbejde med jagtforeningen.

Siden 1986 er der foretaget borthugst af bjergfyr i lavningerne (dobberne) for at fremme den naturlige opvækst som lyng, revling og tyttebær og andre naturligt forekommende buske.

I 1988 blev etableret en natursti på 3 km rundt i plantagen.

I 1989-90 blev der i forbindelse med fældning af et gammelt bjergfyrbælte ud mod Europavej i plantagens sydlige del etableret en egeplantning, og det var i dette område at kunstneren Jean Pierre Louveau sammen med vietnamesiske flygtninge opstillede skulpturer af skovens materialer.

I 1989 blev der etableret en egeplantning på ca. 2 ha i plantagens sydlige del ud mod Præstevejen mod vest.

I 1994 blev plantagens sydlige del på 63 ha solgt til Skov- og Naturstyrelsen.
(Kilde: Johannes Skov, kommunegartner i Hirtshals Kommune 1971-96)

retur til forsiden