”Træer i Hjørring” (https://www.traeerihjoerring.nu/)  

er en selvstændig hjemmeside oprettet af FBL-Hjørring – Foreningen for Bygnings- og landskabskultur.

 

Foreningen har også oprettet en foreningshjemmeside (http://www.fblihjoerring.dk/) og en Facebookside (https://www.facebook.com/byoglandhjoerring).

 

På hjemmesiden ”Træer i Hjørring” kan man finde eksempler på

  • Markante træer
  • Vej- og allétræer
  • Parker og anlæg / Plantager og skove
  • Træer med en særlig historie

fra forskellige steder i Hjørring Kommune.
Derudover er det muligt at finde råd om plantning og pleje af træer.

 

Hjemmesiden er ikke fyldestgørende. FBL-Hjørring inviterer derfor til at komme med oplysninger om træer og plantninger, som burde have en plads på hjemmesiden.