Du har åbnet hjemmesiden www.træerihjørring.nu som er en selvstændig hjemmeside under FBL-Hjørring Foreningen for Bygnings- og landskabskultur (www.fblihjoerring.dk).

Du kan desuden følge FBL på facebook (FBL-Hjørring)

Hjemmesiden beskæftiger sig med værdifulde træer og plantninger i form af
– bytræer
– vej- og allétræer
– skovtræer
– læhegn
– parktræer
– havernes prydtræer og frugttræer
– samt andre markante træer i den del af Vendsyssel, som er Hjørring Kommune.
Hjemmesiden er tænkt som et sted, hvor man kan finde gode eksempler på værdifulde træer i kommunen beskrevet gennem fotografier og faktuelle oplysninger, samt fortællinger om træer med en særlig historie. Derudover er det muligt at finde råd om plantning af træer, om egnede arter og om, hvordan træerne bedst plejes. Hjemmesidens nyhedsrubrik opdateres regelmæssigt med relevante nyheder.
I 1977 udkom på byplanudvalgets initiativ “Træer i Hjørring”, en vejledende registrant over træer i Hjørring byområde – et omfattende pionerarbejde, som formodentlig ingen andre byer har haft. Bogen var godt kendt blandt Hjørrings indbyggere, og mange borgere betragtede det som en hæder at have et træ med i den, og i kommunalt regi blev den konsulteret i forbindelse med sagsbehandling. Nu er der gået 40 år siden træregistranten udkom, og FBL-Hjørring håber med denne hjemmeside på at fremme interessen og respekten for de træer, der præger vores omgivelser. Foreningens indsats omfatter således både bygningskultur og landskabskultur.

FBLs hjemmesider og facebookside henvender sig til interesserede privatpersoner, til kommunens politikere og ansatte samt andre offentlige myndigheder, til virksomheder, foreninger og grupper, og FBL inviterer til at kommentere og indsende oplysninger. Det kan være fotos, spørgsmål, eller forslag om steder i kommunen, som trænger til en indsats, hvad enten det drejer sig om træplantninger eller bygningsmæssige emner.

Forslag vedr. træer kan indsendes direkte via denne hjemmeside. Se under ”Nyheder m.m.” – ”kontakt os med spørgsmål og forslag”.