5 Træer til fugtige lerjorder

De mest fugtighedskrævende er mærket (F).

Løvfældende: Løn (herunder forædlede arter som askbladet løn, stribet løn, rød løn), hjertebladet el, rødel (F), dunbirk (F), sortbirk, hjertetræ, hvidtjørn, ask, tulipantræ (Liriodendron), sølvpoppel, valnød, vingevalnød, sumpeg, hestekastanje, lind, diverse pilearter (F), alm. røn. Mange af disse træer kræver en beskyttet vokseplads.

Nåletræer: foto 3s
hvidgran, sitkagran, sumpcypres, thuja, vandgran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandgran i Nordre Anlæg i Hjørring.

Retur