– Fonde, foreninger og lignende

http://www.fondenfortraeerogmiljoe.dk/
Fonden for Træer og Miljø – Fondens formål er ved oplysning, forskning m.v. at støtte bestræbelser for at skabe og bevare værdifulde træplantninger, enkelttræer og buske.

http://www.plant-et-trae.dk/
Plant et Træ arbejder for at øge kendskabet til træer og skabe større forståelse for træernes vilkår og vækst. Desuden forsøger Plant et Træ at påvirke mennesker til at plante træer i det danske landskab.

http://www.dansk-traeplejeforening.dk/cms/
En selvstændig interesseforening som arbejder professionelt med by-, gade- og vejtræer og træer i parker, haver, kirkegårde og i det åbne landskab. I webbutikken kan købes pjecer og cd-rom om træer plantning, pleje og beskæring m.v.

www.dendron.dk
Dansk dendrologisk Forenings hjemmeside, årsskrift kan købes i webshop.

www.grontmiljo.dk
Fagblad for anlægsgartnerbranch. Der oplyses bl.a. om fagbladet Grønt Miljø og andre beslægtede blade.

http://www.traegruppen.dk
Forening i Haderslev kommune. “Foreningens formål er at sætte fokus på eksisterende særprægede træer, så de længst muligt kan bevares til glæde for nuværende og kommende generationer”.

Retur