Kirkegård og kirkelund

Ugilt Kirkegård og Kirkelunden
Ugilt1mKirkegården er omkranset af store træer, og ved p-pladsen ved Ugiltvej byder en imponerende fritstående bøg velkommen. Langs vejen ses i øvrigt høje ahorn og bøg, langs vestdiget ses ahorn og ask, langs norddiget en række lind, og langs østdiget gamle velformede natur.

Området vest for Ugilt Kirke og kirkens servicebygning er et særligt kapitel. Her findes en lund af mange forskellige træarter. Arealet var nabo til et par byggegrunde, der var udstykket fra Ugiltgård. Arealet, som i 1990 tilhørte et dødsbo, har ligget øde hen med vildnis og til tider henkastet affald. Da menighedsrådet fik arealet tilbudt til en rimelig pris, købte man det for at sikre sig et pænt naboareal, så kirkens omgivelser ikke blev skæmmet. Der blev ryddet op på grunden, og man så gerne et grønt areal
til glæde for byen.

Bøg og ahorn langs Ugiltvej.


Sindal Kommune blev dannet ved en frivillig kommunesammenlægning den 1. april 1966, hvor de gamle sogne-kommuner Astrup, Ugilt, Lendum, Tolne, Mosbjerg, Hørmested og Sindal blev til den ny Sindal Storkommune. I 1991 havde Sindal Kommune således 25 års jubilæum for sammenlægningen, og det blev besluttet at markere jubilæet ved, at hver af de 7 gamle sogne skulle have en plakatsøjle og et lindetræ. I Ugilt ville man gerne plante jubilæumslinden midt på det grønne areal vest for kirkegården.

Den 16. april 1991 blev en festdag, hvor kommunegartneren kom med lindetræet og fik det plantet. Alle, som havde lyst til at deltage, kunne komme den dag og donere et træ efter eget valg og få hjælp til at plante det i lunden. Dagen blev en fælles begivenhed, hvor der blev plantet over 25 forskellige træer på arealet, som fik navnet Kirkelunden.

 Ugilt4m
Jubilæumslinden i selskab med bl.a. en vandgran og en papirbirk.
n
Ugilt8m
n
n
 
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
 Fritstående bøg ved P-plads syd for kirken.
n
Ugilt9m
n
n
n
n
 
n
 
 
nn
n
 
 
n
n
n
n
n
n
Række af lind langs norddiget.
n
Ugilt14mn
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
nn
 
n
Række af gamle naur langs østdiget.
                                               Retur