– Landskabsarkitektur og anlægsgartneri

Træer og buske i by og land, bind 1. Poul E. Brander, Jens Theisen, Erik Nymann Eriksen og Ib Asger Olsen. Illustrator Signe Moos Andersen. 2010.
Lærebog/fagbog udgivet af og kan bestilles hos forlaget Grønt Miljø.  ISBN 8773870110 / 9788773870112

En meget omfattende bog om træer og buske i landskabet. Beskriver 56 planteslægter med tilhørende arter og sorter, tabeloversigter og et mindre fagordsleksikon.. For hver art er beskrevet, hvad den kan bruges til, hvor den kan vokse, udseende og vækst, skadedyrs- og sygdomsproblemer samt sorter og frøkilder. Den er meget grundig. Således omtales under ask foruden vor almindelige ask også 6 amerikanske og japanske askearter, som alle kan gro i Danmark. Ingen af dem synes i øvrigt at blive ramt af askens toptørre. Endelig er bogen fuld af vellykkede fotos og fine tegninger. Bogen er skrevet til professionelle, men kan også anbefales til den interesserede amatør.

 

Træer og buske i by og land, bind 2 . Poul Erik Brander m.fl. Illustrator Signe Moos Andersen. 2021.

Bogen kan bestilles hos forlaget Grønt Miljø.

Hvor Poul Erik Branders første bog handlede om landskabets og parkens slægter, er det her mere de udprægede haveslægter, der gennemgås. For hver slægt beskrives økologi, klimarelationer,morfologi, fysiologi og dyrkning, derefter hvilke arter og sorter indenfor slægten, der er af interesse for dyrkning under danske forhold. Som eksempler kan nævnes Cotoneaster, Cryptomeria, Juniperus, Magnolia, Potentilla og Tsuga.

 

Planter i miljøet. Landskabsarkitekt Ib Asger Olsen. Forlaget Grønt Miljø 1999.

Der er skrevet mange bøger om planter i haver og parker, der beskriver de enkelte plantearter og deres ideelle vækstbetingelser. Der er til gengæld kun skrevet lidt om brugen af planter og især kun ganske lidt om erfaringer med planter i forskellige miljøer. Forfatteren har skrevet en bog som indeholder definitioner, erfaringer, synspunkter og eksempler på anvendelse af planter til hjælp for planlægning, udformning og forvaltning af det fysiske miljø. Fra bogens indholdsfortegnelse: Planternes funktion. Vegetationsformer & Naturopfattelse og planteanvendelse. Forvaltning af friarealer. Blomsterbeplantninger. Græsbevoksninger. Busk-, hæk- og hegnsplantninger. Skove og lunde. Træer i byens rum. Træer og byggeri. Planter på og i bygninger.

 

Risikotræer. Iben Margrethe Thomsen og Simon Skov fra Skov & Landskab, Københavns Universitet. Forlaget Grønt miljø 2023.

Ny revideret udgave af bogen Risikotræer fra 2011. Bogen bygger på erfaringer fra brugen af den første udgave, både hos forfatterne og de praktikere, der har anvendt bogen i deres afbejde med vurdering af træer. De fleste billeder og eksempler er nye, og der er kommet ekstra svampearter til. Teksten er revideret og udvidet, bl.a. med fokus på biodiversitet, beskyttelse og bevaring af træer, både før og efter de er blevet risikotræer. Bogen skal være med til at forhindre ulykker med træer og sikre, at træer beskyttes og bevares længst muligt.

 

Bæredygtig træplantning, udfordringer og løsninger for by- og vejtræer. Tage Kansager og Niels Hvass. 2022 Forlaget Grønt Miljø.

Forfatterne har begge i mange årtier arbejdet med emnet, og målet er “Frodighed og sunde træer. Frodige grønne træer har på mange områder en positiv indflydelse på os mennesker. Vores mentale sundhed er bl.a. afhængig af, at vi har en smuk grøn vegetation at se på, uanset hvor vi bor og opholder os.” Bogen samler al den viden, der er relevant når man planter træer ved vejene og i byerne. Ud over selve plantningen kommer bogen også grundigt ind på rødder, jord, forundersøgelser, projektering, planteskolernes træer samt pleje af byplantede træer.

 

Praktisk vurdering af risikotræer. Iben Margrethe Thomsen og Simon Skov fra Skov& Landskab, Københavns Universitet. Forlaget Grønt miljø 2011.

Dette hæfte er et supplement til bogen Risikotræer. Det er en feltudgave, der indeholder en oversigt over de vigtigste symptomer, som skal observeres ved tilsyn af træer. Herunder fotos og korte beskrivelser af de vednedbrydende svampe, der oftest gør træer ustabile i Danmark. Hæftet er velegnet som huskeliste og som påmindelse om at passe på træerne, både for egne medarbejdere og entreprenører, der arbejder i grønne områder.

 

3 hæfter:

Beskæring af træer. Niels Hvass, Palle Kristoffersen, en guide til udførelse af beskæring
Sikkerhed i træer. 2010, en guide til sikker arbejdspraksis
Plantning af træer. en guide til udførelse af plantning
Kan købes i Dansk Træplejeforenings butik: http://dansktraeplejeforening.dk/cms/modules/shop/shopPublicProductList.php

 

Træer i byen- træpleje og økologi. Faglærerne Sten Porse og Jens Theisen. Dansk center for jordbrugsuddannelse, 2000.

Kan bestilles som cd-rom på www.dcj.dk eller tlf. 87475700, eller købes i Dansk Træplejeforenings butik:
http://dansktraeplejeforening.dk/cms/modules/shop/shopPublicProductList.php 

 

Bytræer, økologi, biodiversitet og pleje. Sten Porse og Jens Theisen.
1. udgave. 1. oplag udkommet sept. 2016 på Forlaget Grønt Miljø
978-87-7387-023-4. 232 sider, 17×24 cm, hårdt omslag
Bogen kan købes på forlaget Grønt Miljø og Dag.dk (Danske anlægsgartneres hjemmeside)

Bogen er en ny og meget udvidet udgave af forfatternes ‘Træer i Byen – Træpleje og Økologi’ fra 2000, bl.a. med større vægt på træernes økologi og biologiske forudsætninger. Begge forfattere har gennem mange år undervist i træpleje og anvendt økologi, plantekendskab og kulturteknik for anlægsgartnere, planteskolegartnere og jordbrugsteknologer.

Det kan være svært at følge med i ny forskning, nye erfaringer og nye maskiner, redskaber og metoder når man taler om at planlægge, plante og pleje byens træer. Med deres nye bog samler Sten Porse og Jens Theisen det hele op – klart og kortfattet. Bogen bygger på den viden, som forskere verden over har samlet og videregivet på den kundskab, som praktisk arbejdende gartnere og træplejere har opnået – og på forfatternes egne erfaringer. Bogen er hverken en videnskabelig afhandling eller en manual i konkret plante- og plejepraksis, men et bud på det der skal til for at få glæde af at plante og pleje træer i byerne.

“Vi skal helt anderledes forstå at træer naturligt hører hjemme i bestemte habitater, og at det bør få konsekvenser for deres placering, etablering og pleje i byen,” skriver forfatterne i bogens forord og lægger op til en helhedsforståelse af træerne.

 

Værdisætning af træer 19, forlaget Grønt Miljø 2019. Forfattere Thomas B. Randrup, Lars Poulsen og Søren Holgersen. A5-format, 55 sider. 175 kr.

 

Hvad er det værd? Normen for værdisætning af træer er blevet opdateret i 2019.

Siden 2003 har den grønne branche haft en fælles norm for værdisætning af træer. Da VAT 03 i sin tid udkom, var målet at sikre en ensartet retspraksis, når erstatningen for et træ skulle afgøres. Nu er normen blevet opdateret. Om den opdaterede norm skriver forlaget: “Målet med denne nye danske norm er at opnå en mere ensartet retspraksis og rimelige samt realistiske erstatninger inden for værdisætning af træer. Den væsentligste inspiration har været den amerikanske ‘Guide for Plant Appraisal’”. Normen er udarbejdet af en faglig arbejdsgruppe og vedtaget af otte faglige organisationer: Dansk Træplejeforening, Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Planteskoler, Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, Københavns Universitet og Park- og Naturforvalterne.

I juni 2019 vurderede EU-projektet Green Cities i forbindelse med udarbejdelsen af den opdaterede norm, at VAT 19 i højere grad end tidligere inddrager “træets værdi for økosystemer”, og at denne udvikling skal ses i lyset af klimaudfordringerne.

(Fem grønne brancheorganisationer samarbejder i den danske del af Green Cities projektet, nemlig Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter, Danske Planteskoler, Landskabsrådet og Park- og Naturforvalterne).

 Retur