– Almene håndbøger

Træer og buske i skov og hegn. Vedel & Lange, tegninger: Sunesen & Dahlstrøm. Politiken, 1. udg. 1964, 8. udg. 1985. Købes antikvarisk eller lånes på biblioteket.

Den klassiske håndbog over træer og buske i det danske landskab. Indeholder oplysning om planternes navne, plantebeskrivelse og udbredelsesområde. Smukke og detaljerede farvetegninger. Indeholder nøgle til plantebestemmelse på grundlag af blade, grene og knopper.

 

Træer og buske i landskabet. Helge Vedel m.fl. Politiken 2005.

En praktisk feltbog til alle almindelige træer og buske fra skove, hegn og andre naturlige voksesteder. Om landskabets geologiske udformning, skovene, landbrugslandet, fugtige områder, heden, klitterne og vejnettet. Beskrivelse af træer og buske fra disse områder, deres biologi, voksesteder og anvendel-sesmuligheder samt bestemmelsesnøgle. Hver af de 130 arter beskrives med voksested, højde, kendetegn og anvendelse. De mange smukke og præcise illustrationer gør det nemt at kende de forskellige arter fra hinanden.

 

Danmarks træer og buske. Peter Friis Møller og Henrik Staun. Politiken 2001.

Grundbog om Danmarks træer og buske med grundige beskrivelser af 168 relevante danske og nordiske vedplanter, og den illustreres med 600 fotos, 110 kort og 20 tegninger. Illustrationerne viser mange detaljer og afbilder arterne i både sommer- og vintertilstand. Indholdet henvender sig til den seriøst interesserede, der både vil vide noget om kendetegn, udbredelse og kulturhistorie. Et nyttigt opslagsværk for enhver, der beskæftiger sig med skov, have og træer.

 

Træer & buske i Danmark. Henrik Jørgensen og Flemming Rune, Gyldendal 2005.

Den komplette guide til Danmarks træer og buske i. Pragtudgave i stort format. I alt beskrives ca. 200 arter. Alle træer og buske er beskrevet i et let og tilgængeligt sprog, uden brug af alt for mange botaniske fagudtryk. Teksten giver oplysning om, hvad det er for kendetegn, man skal lægge mærke til for at kende den ene art fra den anden. Bogen giver desuden oplysning om voksested og udbredelse, og forfatterne fortæller den spændende historie om de enkelte arters anvendelse og kulturhistoriske betydning i Danmark. Samtlige arter er illustreret med vidunderlige illustrationer malet til denne bog.
Alle er de udført efter levende materiale ind-samlet i den danske natur – et stort arbejde, som har holdt tegnerne beskæftiget i 3 år. I denne pragtudgave kommer de smukke og stoflige illustrationer virkelig til deres ret.

 

Træer og buske. Henrik Jørgensen og Flemming Rune, 2. udgave, Gyldendal 2015

Bogen beskriver de ca. 200 arter af træer og buske, vi oftest møder i det danske landskab, og den formår at formidle den danske natur for læg- og fagmand. Bogen indledes med en kulturhistorisk gennemgang af Danmarks overordnede biotoper. Udgaven ledsages af 500 kolorerede plancher udarbejdet af Susanne Weitemeyer og Thomas Hjejle. Som nøgle- og opslagsværk kræver bogen en vis basisviden, men har man først fundet vej til rette slægt og art, mødes man af en grundig gennemgang af artens kendetegn, forvekslingsmuligheder, udbredelse, økologi og betydning. Bogen afsluttes med en systematisk morfologisk del, rigt illustreret.

 

Vinterbotanik. Signe Frederiksen & Bo B. Johansen. http://www.forlagepsilon.dk/ okt. 2012.

Om vinteren, når der ikke er blade på træer og buske, kan man bruge knopper, skud og arrene fra sidste års blade til at finde ud af, hvilken art man står overfor. Bogen giver mulighed for at bestemme træer og buske – vildtvoksende så vel som almindeligt plantede. Vinterbotanik kan bruges af naturvejledere, gartnere, haveejere, botanikere og alle de, der bare synes, det er spændende at finde ud af hvilke planter, der omgiver dem. Over 400 billeder, der kan lette bestemmelsen. Desuden ordforklaring og bestemmelsesnøgler, som kan bruges af de lidt mere øvede. For hver art er der ydermere en beskrivelse af de træk, der kan ses i vinterperioden. Bogen er i praktisk lommeformat.

 

Levende hegn. Helge Knudsen og Gunver Vestergård. Landbrugets Informationskontor, 2. udg. 2001.

Beskriver praktiske og tekniske forhold omkring plantning af læhegn. Bl.a. beskrives lævirkning, hegnstyper, etablering, vedligeholdelse, æstetik, organisationer samt de folkelige læplantningsforeninger, lovgivningen og tilskudsmuligheder på tidspunktet for bogens udgivelse. Bogen giver en oversigt over egnede træer og buske til læplantning. Bogen afsluttes med stikordsregister, der sammen med de mange farvebilleder gør den velegnet til opslagsbog.

 

40 danske træer og buske, plantning og bevaring. Miljøministeriet, Naturstyrelsen 1989.
Findes kun i elektronisk udgave. Pdf-format velegnet til udskrivning på http://www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Aarstal/Foer1997/40Danske.htm

Skov- og naturstyrelsen udarbejdede dette hefte for at øge forståelsen for hjemmehørende = danske arters betydning og hjælpe med at give ideer til plantning og bevaring. Heftet fortæller alment om danske træer og buskes samspil med omgivelserne og med andre organismer, og mere specielt om en række arter, der har hørt til i landet gennem århundreder, og som gennem de sidste par århundreder har udgjort fundamentet i skove, krat, hegn og bryn. Vægten er lagt på de 40 mest almindeligt forekommende og mest anvendelige træer og større buske.

 

Flora Danica. Henning Knudsen, Lindhardt og Ringhof, 2014

Flora Danica er fortællingen om et enormt værk, der udkom i perioden 1761-1883, en periode på 122 år. Værket bestod i sin oprindelse af 18 bind med håndkolorerede 3240 tavler, verdens største farveflora, og tavlerne har dannet baggrund for det fine porcelænsstel, der dækkes op med ved særlige lejligheder i kongehuset. Til denne bog er der udvalgt 250 af de smukkeste tavler. Lektor Henning Knudsen fra Statens Naturhistoriske Museum skriver i ‘Fortællingen om Flora Danica’ om de videnskabsfolk, tegnere og kobberstikkere, der skabte værket, om de seks konger der betalte for værket, om dramaer i samtiden – og naturligvis om den fantastiske danske flora. 608 sider, indbundet i lærred og trykt på smukt papir.

 

Træernes hemmelige liv. Peter Wohllleben, oversat fra tysk af Anette Broberg Knudsen, People’s Press 2016. ISBN 9788771598766. Fås også som E-bog og lydbog.

Forfatteren er skovfoged, som har tilbragt store dele af sit liv med træerne i tyske skove. Han benytter sin erfaringssum, det levede liv, og kombinerer det med faglig viden og frie tanker. Teksten taler lige ind til det moderne menneskes interesse for økologiske sammenhænge, respektfuld omgang med ressourcerne og naturlige kredsløb. Wohlleben beretter så besjælet om sin skov at det kan hjælpe til at forstå og håndtere træer mere nuanceret end i dag. Skal vores faglighed dreje sig om mere end teknik som vandingsposer, opbindingssystemer, riste, beskæring, jordblanding osv.?

Fagligt bruger vi træerne som møbler, vi indkøber og placerer, som det passer os. Alle mellemfaserne i planternes udvikling springes over. Har vi ønske om et fritstående træ i en belægning, så indkøbes et stort træ, og det nærmest skrues ned i belægningen, så det kan stå der og se ud som om det altid har stået der. Forfatteren kalder disse træer skovens gadebørn; træer, som har mistet kontakten med sine artsfæller og nu må klare sig uden hjælp fra andre end de kommunale pasningsordninger.  De bliver sjældent så gamle.

Moderne skovdrift handler om træproduktion, vedmængder og indtjening. Bogens fortællinger om kommunikationssystemer, rodforbindelser, duftsignaler, elektriske og kemiske impulser med svampe som transportører folder nye lag ud og kan måske være med til at ændre håndteringen af planter fra frø til glade oldinge.

Bogen bryder barrieren mellem videnskab og praktisk erfaring, og den kan være en øjenåbner og påmindelse om, at respektfuld omgang med alt levende kræver indsigt på mange planer.

(Uddrag af anmeldelse af landskabsarkitekt Lone van Deurs)

 

Eg – Natur-og kulturhistorie, arkitekt Ulla Lunn. Gads Forlag 2022.

Egetræet er det nationaltræ, vi måske burde have haft. I dag er egetræet overhalet af den ranke, kultiverede bøg som nationalt symbol, men det er stadig den gamle krogede eg, der rager højest op i vores kultur- og naturhistorie.
Vi har altid brugt egetræ, og gennem tiderne har vi tillagt det store stærke træ en mytisk kraft, der fylder godt i kunst, litteratur, natursyn og folkesjæl. Eg er et skattet materiale i mange fine håndværkstraditioner, og det er i århundreder blevet brugt til bl.a. skibsbyggeri, kirkeinventar og smukke danske møbelklassikere.

Bogen falder i to dele. Første del omhandler den levende eg, som den er blevet opfattet gennem tiden, hvordan den vokser og dyrkes, og hvordan den optræder i litteratur, kunst og gamle myter. Anden del beskriver det ædle materiale og dermed egetræets brug i bygningskulturen i form af tagværker og bindingsværk, og i billedskærerarbejder, møbelsnedkeri m.m.

Værket er i lækkert udstyr med et væld af flotte fotografier.

 

Skovbogen: Nye skove – hvorfor, hvor og hvordan? Forstkandidaterne Jørgen Nimb Lasse og J. Bo Larsen, Forlag Landskabsværkstedet , 2023, 1. oplag.

Forfatterne har tidligere udgivet bogen Danmarks nye skove (2013).

Skovene har i Danmark ligesom i mange andre dele af verden spillet en afgørende rolle i vores civilisations udviklingshistorie. Fremover får de en stadig mere central opgave som bidragydere til en bæredygtig samfundsudvikling for kommende generationer. Skovene er samtidig en af vores stærkeste allierede, når vi skal takle vores generationers to største globale udfordringer: Klima og natur.
Bogen (492 sider, 18 kapitler) undersøger de danske skoves udvikling, betydning og potentiale generelt, samt skovrejsning og naturnær skovdrift. Forfatterne fokuserer på global udfordring, multifunktionelle skove, placering af nye skove, biodiversitet, klima og kulstofregnskab, vandmiljø, samfundsøkonomi, dyrkningssystem, træartsvalg m.m. Alt forklares grundlæggende og grundigt.
En velillustreret bog, som kan bruges som håndbog, og som anvendes som fagbog på Skovskolen

 Retur