Nørrebro/Vesterbro – Avnbøg

Række af avnbøg over for Vesterbros udmunding i Nørrebro.
August 2020.

 

 

 

 

 

 

Et kig hen ad Nørrebro set mod nordøst fra Vesterbros ud-
munding i Nørrebro. Fra venstre mod højre ses stilkeeg,
søjleavnbøg og alm. avnbøg. August 2020.