Elværksvej/Vesterbro – Blodbøg

Blodbøg (formentlig Fagus sylvatica ‘Atropunicea’) placeret fritstående i græsplæne ved den vestlige del at Bindslevs grønne byplads med stier og vandløb, som er anlagt mellem Elværksvej og Nørrebro. Blodbøgen ser ud til at have gunstige vækstforhold og kan ad åre blive et imponerende træ.

 

Træet set fra vest, august 2018.