Børglum Klosterskov

Børglum Klosterskov

Børglum Klosterskov på 370 ha ligger mellem Tårs og Lendum i Glimsholt i det bakkede terræn i Hjørring Kommunes østlige del.

Skoven var ejet af Børglum Kloster fra 1600-tallet til 1910. Skoven blev brugt til bl.a. brændehugst, hvilket gav en transport af brænde på ca. 30 km. til selve klostret. Fra 1910 til 1932 var skovet ejet af familien Rottbøl, og den er fortsat i privat eje, dvs. at der er offentlig adgang mellem solopgang og solnedgang.

I 1935 blev to lokaliteter, Ugilt Lyngbakke på 4,5 ha og Ugilt Troldeskov på 1,1 ha, fredet på grund af deres naturskønhed. De fredede arealer skal henligge i naturtilstand. Begge arealer blev opmålt, udstykket og særskilt matrikuleret.

Ugilt Lyngbakke ligger i skovens vestlige del. Det er en stejl bakkeskråning, der strækker sig over ca. 300 m. Området har været kraftigt tilvokset, men er nu blevet lysåbent, og der er mulighed for at fælde selvsåede bjergfyr på bakken. Nu er lyngen ved at få rigtigt fat igen. Fra den øverste del er der en vid udsigt over den lavereliggende skov og det omgivende landskab. Området indrammes af et varieret skovbryn med bøg og gran.

Stedet har været udflugtsmål for omegnens befolkning og er stadig et besøg værd. Adgang til lyngbakken kan ske fra Stendalvej, som går syd om skoven, så drejes fra mod Linderum og Glimsholt ad Hornbjergvej. Derefter til højre ad Bedelundvej, som følges, til man når en P-plads ved skoven. Her går man med skovstien nordpå 3-400 m, til lyngbakken nås. Turen gennem skoven er flot og går i stærkt kuperet terræn.

Ugilt Troldeskov ligger i skovens sydøstlige hjørne, og det er bevokset med højstammede bøge, hvoraf en del er flerstammede. Hugst må kun ske efter aftale med fredningsmyndigheden. Der er i området spor af oldtidsagre. Ved siden af Troldeskoven ligger en lille skovsø helt omgivet af bøgetræer.

I skoven er der visse steder anlagt diger, efter sigende lavet sidst i 1700-tallet af fæstebønder fra Børglum Kloster.

En særlig attraktion i skoven er de hvide dådyr. De blev oprindeligt købt til Baggesvogn ved Sindal. Men under en jagt i januar måned 1912 flygtede 6 hvide og 6 blågrå dådyr til Klosterskoven. Desværre blev de blågrå skudt, inden de nåede at yngle, men de hvide trivedes fint, og bestanden kom op på ca. 50 dyr.