Tornby Klitplantage

Den meget varierede natur i Tornby Klitplantage er så rig på naturværdier, at den – trods sin størrelse på kun 548 hektar – bliver kaldt det sted i kongeriget med flest forskellige planter. Man mener også, at området er et af de steder i landet, hvor besøgende kan se flest sjældne sommerfugle. Træerne vokser kun få hundrede meter fra havet, og trægrænsen følger en 15-25 m høj havskrænt, som viser, hvor havet gik til stenalderen.

 

 

 1. Varieret Natur
  Her finder du mange seværdige naturtyper og en række forskellige landskaber. Her kan du nyde nåleskov, løvskov og krat. Her er klitter, klithede og strand. Her er slugter, bakker og landbrugsland. Og rørskov, klitsøer og vandløb.
  x
 2. Store og særlige sagnsten
  Ikke færre end 12 store sten i Tornby Klitplantage er en seværdighed for sig, og tidligere klitplantør Torben Stæhr har skrevet om disse sten i lokalhistorisk årbog ”Fra egnens fortid”, 2011. Han fortæller, at der knytter sig historier til flere af stenene.

 

3. Yxenbæk-ådal. Den maleriske Yxenbæk-ådal skærer sig gennem landskabet som en dal og var da også en dyb slugt i havets bund i istiden. I gamle dage mente folk på egnen, at bækken var befordrende for køernes brunst – hvoraf navnet jywsen, som betyder brunstig.

 

 

 1. En ø i is-havet
  Hvis du går nordpå fra plantørboligen ad Yxenbækvej over åben klithede, kan du mod øst nyde historiens vingesus. Her strækker det høje og fascinerende morænelandskab sig fra Hirtshals mod Sindal. Det store bakkede areal på 4×16 kilometer og med højder helt op til 90 m har i tidernes morgen ligget som en egentlig ø i havet i istiden. Da isen smeltede, efterlod den sig de dybe slugter, som findes rundt om i Danmark. Denne ved Yxenbæk er vældig dyb. Det skyldes, at landskabet i Vendsyssel har hævet sig meget. Ved slugten findes et af Danmarks største slåenkrat.
  i
 2. Russerbakken
  I kanten af skoven kan du se Russerbakken, en tilgroet vandreklit, hvor nogle ilanddrevne russiske sømænd skal være begravet, formentlig i 1758. Søfolkene stammede fra det russiske krigsskib Perwoj, som strandede ud for kysten. 50 mænd mistede livet, og da det dengang var almindeligt at begrave lig, som drev i land, i klitterne, går man ud fra, at det er der, de ligger.
  d
 3. Russerbakkehus
  Russerbakkehus, der er tjenestebolig for naturvejlederen, er tegnet af arkitekt Ulrik Plesner og bygget af murer Tellefsen fra Skagen. Huset fik i 1980’erne navn efter Russerbakkevej, der ligesom Russerbakken blev opkaldt efter den stranding, som fandt sted på Tornby Strand i midten af 1700-tallet. I Russerbakkehus’ gamle staldbygning er der i dag naturskole.
  a
 4. Vintersøen
  Det er interessant at besøge vintersøen både om sommeren og om vinteren. Om sommeren tørrer den næsten helt ud og om efteråret fyldes den med vand fra bækken i Ajs Naldbos Raj. Nogle år render der så meget vand i søen, at den dækker et forholdsvis stort område af klitten. Både frøer og tudser yngler i søen, her er vandlopper og de små krebsdyr dafnier og rundt om er der kærsnerre, mynte og krybende pil.
  Er der frost og is på søen, er den oplagt til en tur på skøjter.
  a
 5. Horsedammen
  Horsedammen var en smal, langstrakt sø, som blev anlagt i 1969. Lige siden har søen været et yndet udflugtsmål, indtil dæmningen vest for søen for nogle år siden brød sammen. I 2005 rensede man søen og ryddede noget af vegetationen omkring. Dæmningen var dengang også gået i stykker, og da man alligevel skulle arbejde på stedet med at etablere en ny dæmning, ordnede man søen samtidig. I dag er søen væk, men området fortsat indbydende.

 

 

 1. Hønsebakkerne
  Hvis du tager en afstikker fra den røde vandrerute ud i klitlandskabet lige ved randen af skoven, får du et storslået udsyn over de fredede arealer, Hønsebakkerne, ud mod stranden. Den østlige del af Hønsebakkerne er et højere beliggende klitparti med flere mindre vindbrud. Hønsebakkerne er et Natura 2000-område.

Kilde: Naturstyrelsen