Plantningskampagner

Grøn Kirke, og reformationsjubilæum i 2017

Bag Grøn Kirke står Grøn Kirke-gruppen under Danske Kirkers Råd. I september 2016 havde168 kirker i Danmark status som Grøn Kirke. Den første i Vendsyssel var Brønderslev kirke. Nu har også Sct. Catharinæ Kirke i Hjørring by status som Grøn Kirke. Dog er FBL ikke klar over, om dette indebærer en strategi for træplantning.

Grøn Kirke vil iflg. deres hjemmeside www.gronkirke.dk synliggøre kirkens rolle og engagement især i forhold til klima og miljø, natur, træer, vilde dyr og planter.

I forbindelse med Reformationsjubilæet 2017 opfordrer Grøn Kirke menighedsrådene til at ”plante æbletræer og andre slags træer og buske” og ”lave grønne livsrum” samt til at ”bevare det, der allerede gror, historiske planter og store gamle træer ved kirkedigerne”.

Appellen når forhåbentligt ud til menighedsrådene i Vendsyssel.

Red. / 20. marts 2017