Skoleskoven

Skoleskoven 2

Skoleskoven 1

Fotos juni 2015

De kommunale arealer ved det gamle elværk blev øget i 1986, da Hirtshals Kommune købte 5 tønder land/knap 3 ha. Bindslev Skole savnede et sted til naturundervisning. Skoleelever blev inddraget i arbejdet med at tilplante arealet, der er kendt som Skoleskoven, beliggende nord for legepladsen. Der blev plantet et bredt bælte af træer og buske i grupper på 15-25 styk pr. art, så mange som muligt af de løvtræer og buske der i dag plantes her i landet. Der blev ført en sti igennem skoven, og planterne blev forsynet med navneskilte. Skolen havde nu et godt område til naturundervisning, og haveejerne kunne få ideer til egne planteindkøb.
(Kilde: Johannes Skov, kommunegartner i Hirtshals Kommune 1971-96)

Navneskilte og beplantning er forsømt, og der bør snarest tages en beslutning om områdets pleje.

Retur